top of page

Innovatief & slim: Over duurzaamheid zijn intussen veel waardevolle dingen gezegd en geschreven en Zinniger zet deze woorden om in daden. Binnen ons bureau nemen we onze eigen verantwoordelijkheid door het milieu bovenaan de agenda te zetten en te streven naar duurzame oplossingen binnen de projecten die we realiseren. Hoe creëren we draagvlak binnen organisaties en bedrijven en hoe kunnen we duurzame interieurarchitectuur dienstbaar inzetten, op een manier waarbij de inhoudelijke wensen samenvallen met het duurzame uitgangspunt? Hoe kun je als bedrijf of brandmark verduurzaming van de organisatie inzetten als vernieuwde identiteit, zonder te vervallen in greenwashing? We onderzoeken heel bewust alle materialen die we verwerken en hun toepassingsgebieden en zoeken continu naar alternatieven. Organisaties waar we de methodiek van impementeren zijn: 'People Planet Profit, 'Maatschappelijk verantwoord ondernemen" Cradle to Cradle en Circulare economy. De centrale vraag die wij ons stellen luidt: Hoe kunnen we het containerbegrip duurzaamheid ombuigen naar specifieke, meetbare, acceptabele, realistische en tijdgebonden projecten.

"Wie het aandurft groots te falen heeft de kans groots te slagen" 

 

Robert F. Kennedy

bottom of page